Επικείμενες διακοπές επενδυτικών συναλλαγών

Japan
Instrument 21/03/2018
NintendoJP CLOSED
JPN10YBond CLOSED
South Africa
Instrument 21/03/2018
AngloAmerican CLOSED
AngloAmPlat CLOSED
AspenPharma CLOSED
AVI CLOSED
BarclaysZAR CLOSED
BHPBilliton CLOSED
Bidvest CLOSED
Firstrand CLOSED
MrPrice CLOSED
MTN CLOSED
Naspers CLOSED
Netcare CLOSED
PioneerFoods CLOSED
Remgro CLOSED
Sanlam CLOSED
Sasol CLOSED
Shoprite CLOSED
StandardBank CLOSED
Telkom CLOSED
TigerBrands CLOSED
Vodacom CLOSED
SouthAfrica40 CLOSED
Οι συναλλαγές CFD ενέχουν κινδύνους και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απώλεια των κεφαλαίων σας. Να είστε συνετοί με τις συναλλαγές σας. Διαβάστε το Πληροφοριών Κινδύνου.