Ημερομηνίες μετακύλισης και λήξη CFD

Οι συναλλαγές CFD ενέχουν κινδύνους και θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην απώλεια των κεφαλαίων σας. Να είστε συνετοί με τις συναλλαγές σας. Διαβάστε το Πληροφοριών Κινδύνου.

Οι τίτλοι CFD θα μετακυλιστούν στις ημερομηνίες λήξης σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα.

Έχετε υπόψη σας ότι:

  • Οι θέσεις που ανοίγουν στις 21:00 GMT (22:00 GMT) την ημέρα λήξης θα τροποποιούνται μέσω χρέωσης ή πίστωσης ανταλλαγής αντανακλώντας την διαφορά τιμής ανάμεσα στα συμβόλαια λήξης και τα νέα συμβόλαια
  • Για την αποφυγή μετακυλίσεων CFD, οι πελάτες μπορούν να κλείσουν τις θέσεις τους CFD πριν από την ημερομηνία λήξης.
  • Εάν το νέο συμβόλαιο πραγματοποιεί επενδυτικές συναλλαγές σε υψηλότερη τιμή από το συμβόλαιο που λήγει, η ανοδική θέση (αγορά) θα χρεωθεί αρνητική αναπροσαρμογή μετακύλισης και η πτωτική θέση (πώληση) θα χρεωθεί θετική αναπροσαρμογή μετακύλισης. Εάν το νέο συμβόλαιο πραγματοποιεί επενδυτικές συναλλαγές σε χαμηλότερη τιμή από το συμβόλαιο που λήγει, η ανοδική θέση (αγορά) θα χρεωθεί θετική αναπροσαρμογή μετακύλισης και η πτωτική θέση (πώληση) θα χρεωθεί αρνητική αναπροσαρμογή μετακύλισης.
  • Τυχόν υπάρχουσες εντολές (π.χ. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop ή Entry Limit) που υποβάλλονται σε έναν τίτλο θα προσαρμόζονται, προκειμένου να αντανακλούν με ακρίβεια (point-for-point) τις διαφορές ανάμεσα στο υπάρχον και το νέο συμβόλαιο.
Οι επερχόμενες ημερομηνίες λήξης των CFD είναι οι εξής:
InstrumentRollover Date
TNOTE1002/03/2018
TECH10009/03/2018
Spain3509/03/2018
MSCITaiwan23/03/2018
JAPAN22502/03/2018
PLATINUM30/03/2018
USA50009/03/2018
UK10009/03/2018
Poland2009/03/2018
Amsterdam2509/03/2018
Germany3009/03/2018
Norway2509/03/2018
USA3009/03/2018
HeatingOil23/03/2018
BTCFutures29/03/2018
Greece2009/03/2018
VIXX16/03/2018
HongKong4523/03/2018
TBOND3002/03/2018
Italy4009/03/2018
Europe5009/03/2018
USA200009/03/2018
DollarIndex16/03/2018
BrentOil23/03/2018
China5023/03/2018
Moscow5009/03/2018
Palladium02/03/2018
France4009/03/2018
JPN10yBond09/03/2018
Swiss2009/03/2018
NaturalGas23/03/2018
Australia20009/03/2018
Oil16/03/2018
Sweden3009/03/2018
GER10YBond02/03/2018
India5023/03/2018
Gilt10Y23/03/2018
SAfrica4009/03/2018
Σε περίπτωση που η ρευστότητα της παλαιάς σύμβασης CFD είναι πάρα πολύ μικρή, και κατόπιν την κρίση της Safecap, η Safecap έχει το δικαίωμα να πραγματοποιήσει μεταφορά σε μια προηγούμενη ημερομηνία από την προβλεπόμενη.

Οι διαφορές τιμής μεταξύ της τιμής του Μελλοντικού συμβολαίου που λήγει με την οποία υπογραμμίζεται η αρχική σας Εντολή CFD κατά την ημερομηνία λήξης και η τιμή του μετακυλούμενου (νέου) Μελλοντικού συμβολαίου στην οποία υπογραμμίζεται η Εντολή CFD σας (αποτελώντας την επόμενη τιμή Μελλοντικού συμβολαίου που αναφέρεται ανωτέρω) θα χρεώνεται/πιστώνεται στο Λογαριασμό σας μέσω ημερήσιων ανταλλαγών ή πραγματοποιώντας αρνητική/θετική προσαρμογή στον Λογαριασμό σας, σε σχέση με το μέγεθος της εντολής σας.