Markets.com Traders Trends

Markets.com-funktionen Traders Trends viser købs- og salgstendenser hos Markets.com's tradere og opdateres med få minutters mellemrum. De viste procentsatser for et instruments sentiment-værdi beregnes til nærmeste 1 %, og hentes fra reelle data for åbne og nyligt lukkede positioner i realtid. Traders Trends-funktionen vedrører antallet af handler.

Den innovative funktion analyserer over 2.000 instrumenter og holder tradere løbende opdateret om udviklingen for et instrument. Alle begivenheder, der kan have direkte global virkning på et instruments dynamik og volatilitet indregnes i procentsatserne for sentiment-værdien, og opdateres med få minutters mellemrum.

Hvordan kan tradere potentielt drage fordel af Markets.com's Traders Trends-funktion?
Med funktionen får tradere hjælp til at:

  • få en dybere forståelse af tendenser for forskellige instrumenter hos Markets.com's tradere
  • evaluere og træffe beslutninger om handel under hensyntagen til de seneste købs- og salgstendenser.
  • bestemme tidspunktet for eksekveringen af en handel og identificere potentielt profitable muligheder for handel.
  • beslutte, hvilke udløbstider for en handel der kan give optimale handelsresultater.
  • udvikle strategier for varigheden af handler og de potentielt profitable tidspunkter for køb og salg.


Her er et eksempel på, hvordan funktionen ser ud i vores mobilapp i realtid. Sentiment-værdien af dette særlige valutapar, EUR over for USD, indikerer, at procentsatserne for køb ligger over procentsatserne for salg.

På samme skærmbillede kan tradere se en oversigt over deres EUR/USD-positioner og -ordrer, (tidligere og nuværende), oplysninger om instrumenter, og en visuel gengivelse af instrumentets prisvolatilitet pr. valgt tidsramme; dette valutapars prisvolatilitet illustreres inden for en tidsramme for de seneste 15 minutter.

Markets.com's funktion Traders Trends er tilgængelig for brugerne via vores Android/iOS mobilapps.

 

VIGTIG MEDDELELSE: Markets.com "Traders Trends" er ikke tænkt som og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning, tilskyndelse til eller anbefaling om at handle et givet finansielt instrument. De gives til generel information og tager ikke hensyn til dine specifikke investeringsforhold eller -mål. Tidligere resultater er ikke nogen pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Husk, at handel med CFD er forbundet med høj risiko, og at du potentielt kan tabe hele dit indestående. Sørg for at handle med omtanke. Læs Oplysning om risici.