Markets.com Begivenheder og handel

Introduktion til "Begivenheder og handel"

Markets.com forpligter sig til at tilbyde dig nye og innovative onlinehandelsværktøjer. Vores service "Begivenheder og handel", der er udformet specifikt med tanke på velinformerede tradere, søger i den årlige økonomiske kalender og finder potentielle handelsmuligheder til dig i en lang række valutapar og inden for en række forskellige tidsrammer.

Du behøver ikke længere at søge manuelt gennem en overflod af nye økonomiske indikatorer, hvilket til tider godt kan være en stor mundfuld. Det gør "Begivenheder og handel" for dig ved at analysere den virkning, som hver rapport har haft historisk på beslægtede valutapar, når tallene har: oversteget markedsforventningerne, ikke har opfyldt forventningerne eller ikke er faldet ud som forventet.

Siden giver dig oplysninger, som du kan handle på, og som du kan bruge til at generere entry points eller som et værdifuldt værktøj til at understøtte dine eksisterende analysemetoder.

Hvordan bruges "Begivenheder og handel"?

"Begivenheder og handel" ligner stort set en traditionel økonomisk kalender, men den store forskel er, at den automatisk filtrerer nye begivenheder og kun viser dem, der har vist signifikante statistiske tendenser.

På skærmen Hjem får du vist en liste over nye begivenheder, hvilket land de finder sted i, hvornår de efter planen skal foregå, og hvor mange signaler, der er disponible. Du har også mulighed for at tilføje begivenheder til din Google- eller Outlook-kalender.


 

Hvis nogen af begivenhederne har din interesse, kan du få flere oplysninger om hver enkelt indikator. Disse oplysninger omfatter de valutapar, der med størst sandsynlighed vil blive berørt, inden for hvilke tidsrammer, hvilken retning den forventede tendens går i, og sandsynligheden for at den forventede tendens holder baseret på de seneste tolv lejligheder, hvor rapporten blev offentliggjort.
 

Ved at klikke på et enkelt signal kommer der en side op med en sammenfatning, som viser sandsynligheden for stigninger eller fald for det pågældende valutapar afhængigt af, hvordan de endelige data sammenlignes med konsensus forud for offentliggørelsen. Fra denne side kan du også gå dybere ned i de seneste tolv lejligheder, hvor rapporten blev offentliggjort og se nøjagtigt, hvordan markedet reagerede på det pågældende tidspunkt.
 

For at bruge funktionen vælger du blot en ny begivenhed fra Begivenheds- og handelskalenderen, f.eks. UK's BNP vækstrate QoQ endelig.

Når du klikker på denne begivenhed, får du vist en liste over valutapar, tidsrammer og potentielle muligheder. Når du har valgt, hvilken mulighed, du vil undersøge nærmere, f.eks. valutaparret EUR/USD, klikker du på dette og får vist en side med en sammenfatning af de forudgående tolv UK BNP-begivenheder og relevante kursdiagrammer. Denne side giver dig også konsensus for den effekt, begivenheden vil have på de finansielle markeder.

Du kan også vælge “Fokus på historiske begivenheder” for at få adgang til avancerede diagrammer over, hvordan EUR/USD har udviklet sig i de seneste 12 begivenheder. Det giver dig mulighed for at evaluere muligheden nærmere, før du beslutter, om du skal åbne en handelsposition.

Hvordan fungerer Begivenheder og handel?

"Begivenheder og handel" anvender en proprietær algoritme til at scanne konsensusdata fra over 30 førende økonomer fra hele verden, og sammenligner deres prognoser med de faktiske markedsreaktioner, efter at hver eneste rapport er offentliggjort. Disse oplysninger gør det muligt for "Begivenheder og handel" at forudse, hvordan de enkelte markeder forventes at reagere på kort og mellemlang sigt, hvis de indkomne tal viser sig at være højere eller lavere, end markedet forventer.

Du kan forestille dig "Begivenheder og handel" som en hjælpende statistisk hånd, der hjælper med at få hoved og hale på det utal af stadigt nye data og retter din opmærksomhed mod statistisk signifikante mønstre.

Oplysningerne på "Begivenheder og handel" er blevet udarbejdet af en tredjepartstjeneste. De er ikke og skal ikke opfattes som investeringsrådgivning. De gives til generel information og tager ikke hensyn til dine specifikke investeringsforhold eller -mål. Differencekontrakter ("CFD'er") er ikke hensigtsmæssige for enhver investor, og handel med disse instrumenter anses for at være risikabel. Tidligere resultater er ikke nogen pålidelig indikator for fremtidige resultater.

Husk, at handel med CFD er forbundet med høj risiko, og at du potentielt kan tabe hele dit indestående. Sørg for at handle med omtanke. Læs Oplysning om risici.