Trading Central

Markets.com vám s radostí nabízí služby Trading Central (Obchodní centrály) pro pozvednutí vašeho obchodování online na vyšší úroveň.

Co je to Trading Central?

Indikátory Trading Central nabízejí fundovaný pohled na trh a momentum obchodního nástroje, předpovídanou volatilitu a pohyb a další data, která jsou dostupná přímo na Markets.com Trader.

Analýza finančních trhů Trading Central se používá pro generování těchto indikátorů, které jsou k dispozici v mnoha jazycích na naší obchodní platformě. Indikátory Trading Central nabízejí data, která mohou potenciálně pomoci zákazníkům pochopit tržní trendy, volatilitu a pohyb nástroje a mohou pomoci zákazníkům vyvíjet strategie.

Indikátory a funkce Trading Central

Níže je uveden seznam indikátorů Trading Central, které nabízíme, a jejich potenciální výhody:

  • Instrument Intraday: indikátor ukazující, zda by nástroj podle předpovědi měl zůstat býčí nebo medvědí během dne. Obchodníci mohou použít tuto informaci jako součást svých intradenních obchodních strategií a rozhodnutí. (Intradenní obchody jsou krátkodobé obchody, trvající od několika minut do několika hodin). Data indikátoru mohou pomoci obchodníkům určit, zda nabízí nástroj potenciálně ziskové obchodní příležitosti v daný den, a ti se mohou podle toho rozhodnout pro otevření obchodů a vložení jejich času exspirace.
  • Pivot (Osa): uvádí cenový moment, kdy je předpověď, že nástroj se změní z býčího na medvědí nebo z medvědího na býčí. Pivotní ceny mohou potenciálně informovat intradenní obchodníky o tom, jaké jsou příležitosti (časy nákupu nebo prodeje) nebo případně pomoci obchodníkům plánovat jejich intradenní obchodní strategie před otevřením nebo provedením nového obchodu.
  • Preferovaná strategie obchodní centrály: ukazuje preferovanou obchodní strategii Trading Central, včetně preferovaného trvání obchodu (dlouhodobý nebo krátkodobý), když nástroj dosáhne nějaké konkrétní ceny. Indikátor může zahrnovat i cílové ceny. Obchodníci se mohou rozhodnout, že použijí preferovanou strategii, která by mohla potenciálně vést k ziskovým obchodům.
  • Alternativní scénář obchodní centrály: ukazuje alternativní obchodní strategii k preferované strategii Trading Central, (jak je uvedeno výše). Data mohou zahrnovat cenový bod, v němž může nástroj vykazovat znaky poklesu a možnost, že bude klesat dále, i cílovou cenu, kterou by měl obchodník sledovat. Obchodníci mohou zvážit používání dat v alternativním scénáři, aby měli potenciálně zisky ze svých obchodů.
  • Comment (Komentář): nabízí data jako RSI (Index relativní síly), předpovídané tržní momentum (nahoru nebo dolů), pivotní cenové body a cenové zlomové body. Tyto údaje mohou potenciálně pomoci obchodníkům identifikovat obchodní příležitosti, které představuje nástroj v souvislosti s trhem a pohybem nástroje.
  • Released (Vydáno): uvádí přesné datum a čas GMT, kdy Trading Central vydala údaje ukazatele. Zákazníci si mohou vybrat, které ukazatele jsou nejrelevantnější pro obchody ve vztahu k datu a času, kdy byly údaje o indikátoru vydány.
  • Resistance (Resistence): uvádí úrovně ceny nástroje, na nichž může cena nástroje dále stoupat. Úrovně resistence jsou uvedeny na našich obchodních grafech s 3 zelenými čarami, které se objevují nad pivotním bodem nástroje. Nákup v době, kdy se cena nástroje přibližuje úrovním resistence, by mohl potenciálně nabídnout nižší cenu nástroje dříve, než dál poroste. Úrovně resistence mohou také ukazovat potenciální časy do stop loss a take profit.
  • Support: uvádí úrovně ceny nástroje, na nichž může cena nástroje dále klesat. Úrovně supportu jsou uvedeny na našich obchodních grafech s 3 červenými čarami, které se objevují pod bodem pivotu nástroje. Prodej v době, kdy se cena nástroje přibližuje úrovním Supportu, by mohl potenciálně nabízet vyšší cenu nástroje před možným dalším stoupáním. Úrovně podpory mohou také ukazovat potenciální časy do stop lossu a take profit.

PROSÍM KLIKNĚTE ZDE A PŘEČTĚTE SI POZORNĚ CELÉ ODMÍTNUTÍ ODPOVĚDNOSTI PŘEDTÍM, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAT TYTO STRÁNKY NEBO JAKÉKOLIV JINÉ SLUŽBY. VAŠE VYUŽÍVÁNÍ SLUŽEB BUDE CHÁPÁNO TAK, ŽE SOUHLASÍTE S TÍMTO ODMÍTNUTÍM ODPOVĚDNOSTI.

Obchodování s CFD je rizikové a mohlo by se stát, že při něm utrpíte ztrátu svého vkladu, obchodujte prosím s rozvahou. Přečtěte si Poučení o riziku.