Markets.com Traders Trends

Funkce Traders Trends Markets.com ukazuje trendy v nákupech a prodejích obchodníků Markets.com a aktualizuje se každých několik minut. Zobrazená procenta hodnoty sentimentu u nástroje se počítají na nejbližší procento a odvozují se od reálných dat živých otevřených a nedávno uzavřených pozic. Funkce Traders Trends se týká počtu obchodů.

Tato inovativní funkce analyzuje jakýkoliv z více než 2 000 nástrojů a umožňuje obchodníkům držet krok s vývojem nástroje. Všechny události, které mohou mít bezprostřední globální dopad na dynamiku a volatilitu nástroje, se promítají do procent hodnoty sentimentu a po několika minutách se pravidelně aktualizují.

Jak mohou obchodníci potenciálně využít funkce traders trends Markets.com?
Tato funkce může pomoci obchodníkům:

  • Získat hlubší pochopení trendů v obchodování určitého nástroje
  • Vyhodnotit a přijmout obchodní rozhodnutí s ohledem na nejnovější trendy buy & sell.
  • Stanovit načasování realizace obchodu a identifikovat potenciálně ziskové obchodní příležitosti.
  • Rozhodnout se, jaké časy exspirace obchodů mohou přinést optimální obchodní výsledky.
  • Vyvinout strategie trvání obchodů a potenciálně ziskové časy buy a sell.


Zde je příklad toho, jak vypadá tato funkce na naší mobilní aplikaci v reálném čase. Hodnota sentimentu tohoto konkrétního měnového páru, EUR proti USD, naznačuje, že procenta buy převyšují procenta sell.

Na stejné obrazovce mohou obchodníci vidět resumé jejich pozic EUR/USD a obchodních pokynů (minulých a současných), informace o nástrojích a vizuální zobrazení volatility ceny nástroje na vybraný časový rámec. Volatilita ceny tohoto měnového páru je znázorněna v časovém rámci posledních 15 minut.

Funkce Trader's trends společnosti Markets.com je k dispozici přes naše mobilní aplikace Android/iOS pro uživatelskou dostupnost.

 

DŮLEŽITÉ OZNÁMENÍ: Cílem „Traders Trends“ Markets.com není poskytovat investiční poradenství či doporučení pro obchodování jakéhokoliv nástroje a nemělo by tak být vykládáno. Tato služba je poskytována jako všeobecná informace, která nemá žádnou souvislost s Vašimi konkrétními investičními podmínkami ani cíli. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Obchodování s CFD je rizikové a mohlo by se stát, že při něm utrpíte ztrátu svého vkladu, obchodujte prosím s rozvahou. Přečtěte si Poučení o riziku.