Události a obchod Markets.com

Představujeme Události a obchod

Markets.com se zavazuje k tomu, že vám bude nabízet nové a inovativní on-line obchodní nástroje. Naše služba Události a obchod navržená speciálně pro informované obchodníky prohledává celoroční ekonomický kalendář a nabízí jim potenciální obchodní příležitosti v různých měnových párech a v různých časových rámcích.

Již nebudete muset manuálně třídit mnoho přicházejících ekonomických ukazatelů, které člověka snadno zahltí. Udělá to za vás Události a obchod prostřednictvím analýzy vlivu historicky zveřejněných zpráv na související měnové páry, ať už čísla potvrdila očekávání trhu nebo je překonala, nebo se ukázalo, že čísla byla nižší, než se očekávalo.

Získáte tak zajímavé informace, které vás mohou inspirovat k novým akcím nebo se stanou cenným nástrojem potvrzujícím vaše současné metody analýzy.

Jak používat Události a obchod?

Události a obchod vypadá podobně jako tradiční ekonomický kalendář, ale hlavní rozdíl je v tom, že se automaticky filtrují přicházející události a zobrazují se pouze ty, u nichž se projevily výrazné statistické trendy.

Na domovské obrazovce uvidíte seznam blížících se událostí, jejich zemi původu, kdy se mají stát a kolik signálů je k dispozici. Máte také možnost přidávat události do svých kalendářů Google nebo Outlook.Pokud by vás některá z událostí zaujala, můžete získat přístup k podrobnějším informacím o každém jednotlivém ukazateli. Mezi těmito informacemi jsou například páry, jichž se to pravděpodobně dotkne, v jakém časovém rámci, směr předpokládaného trendu a pravděpodobnost, že se předpokládaný trend udrží na základě posledních dvanácti případů, kdy byla událost zveřejněna.

Kliknutím na jakýkoliv jednotlivý signál se zobrazí souhrnná stránka, ze které je patrná pravděpodobnost nárůstu nebo poklesu příslušného páru, podle toho, jak vypadala konečná data v porovnání s konsenzem před zveřejněním zprávy. Z této stránky se můžete dostat k podrobnějšímu zobrazení každé z dvanácti situací, kdy byla zpráva zveřejněna, a podívat se přesně, jak v té době reagoval trh.

Pro použití této funkce jednoduše vyberte blížící se událost z kalendáře Události a obchod, například míru růstu hrubého domácího produktu ve Spojeném království v porovnání s předchozím čtvrtletím (Q/Q).

Jakmile kliknete na tuto událost, uvidíte seznam měnových párů, časových rámců a potenciálních příležitostí. Jakmile si vyberete, kterou příležitost chcete prostudovat, např. měnový pár EUR/USD, kliknete na tuto příležitost a uvidíte stránku se souhrnem předchozích 12 událostí UK GDP (hrubý domácí produkt ve Velké Británii) a příslušné cenové grafy. Tato stránka vám zobrazí i všeobecný konsenzus pro dopad této události na finanční trhy.

Můžete si též zvolit „Highlight Historical Events“ („zvýraznit historické události“) pro získání přístupu k pokročilým grafům znázorňujícím, jak si vedl EUR/USD během posledních 12 událostí. To vám umožní podrobně vyhodnotit danou příležitost, než se rozhodnete, zda otevřít obchodní pozici.

Jak funguje Události a obchod?

Události a obchod využívá proprietárního algoritmu pro skenování dat konsenzu od více než 30 předních ekonomů z celého světa. Porovnává jejich předpovědi se skutečnými reakcemi trhu po zveřejnění každé jednotlivé ekonomické zprávy. Tato informace umožňuje Události a obchod předpovídat, jak budou pravděpodobně reagovat individuální finanční trhy v krátkodobém a střednědobém horizontu, pokud budou reálná čísla vyšší nebo nižší, než očekává trh.

Události a obchod můžete chápat jako statistickou pomocnou ruku, která hledá logiku v nepřeberném množství neustále se měnících dat a zaměřuje vaši pozornost na statisticky významné vzory.

Informace o Události a obchod byla zpracována třetí stranou. Není investičním doporučením a neměla by tak být vykládána. Sdělujeme Vám ji pouze jako všeobecnou informaci, která nesouvisí s podmínkami ani cíli Vašich konkrétních investic. Kontrakty na vyrovnání rozdílů (CFD) nejsou vhodné pro každého investora a obchodování těchto nástrojů se považuje za rizikové. Výkon v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Obchodování s CFD je rizikové a mohlo by se stát, že při něm utrpíte ztrátu svého vkladu, obchodujte prosím s rozvahou. Přečtěte si Poučení o riziku.