Ekonomický kalendář

Markets.com poskytuje Ekonomický kalendář s daty významných prohlášení a událostí z hlediska fundamentální analýzy. Pokud tyto indikátory použijeme správně, mohou se stát neocenitelným zdrojem informací pro každého obchodníka s CFD.

Odmítnutí odpovědnosti a varování před riziky

Pro společnost Safecap Investments Limited (“Safecap”) tyto informace připravil Econoday Inc (“Econoday”). Safecap vyplácí společnosti Econoday odměnu za její služby na bázi fixní platby.

Tyto informace nejsou a neměly by být chápány jako investiční rada. Sdělujeme Vám je pouze jako všeobecnou informaci, která nesouvisí s podmínkami ani cíli Vašich konkrétních investic. Popis jakékoli společnosti nebo společností nebo jejich cenných papírů nebo trhů / ekonomik nebo vývojů zde uvedených se nepovažuje za úplný a vyčerpávající. Informace uvedené v tomto dokumentu by příjemci neměli považovat za náhradu svého vlastního úsudku, neboť informace nezohledňuje konkrétní investiční cíle, finanční situaci či konkrétní potřeby jakéhokoliv konkrétního příjemce. Také aplikovatelnost daňových zákonů závisí na individuálních podmínkách investora. Proto by měl investor, pokud uzná za vhodné, vyhledat před přijetím jakéhokoli investičního rozhodnutí radu nezávislého profesionála ohledně konkrétních investic i daňových důsledků s nimi spojených. Informace a názory uvedené v tomto dokumentu vycházejí z informací získaných v dobré víře ze zdrojů, které se považují za spolehlivé. Tyto informace nebyly nezávisle ověřovány, jsou předány „jak stojí a leží“ a bez jakékoliv záruky, ať už vyjádřené nebo nevyjádřené, co se týče jejich přesnosti, úplnosti, spolehlivosti, prodejnosti nebo vhodnosti pro konkrétní účel. Veškerá tvrzení a názory (včetně indikativních slov nebo stanovisek, jako je „býčí“, „medvědí“, „klíčový support“, „výhled“, „projekce“ „očekávání“ a „domnívat se“) a veškeré projekce, předpovědi nebo stanoviska týkající se očekávání budoucích událostí nebo možného budoucího výkonu investic, odrážejí vlastní hodnocení Econoday a interpretaci informací, které má momentálně Econoday k dispozici, a nevztahují se na individuální podmínky jakéhokoliv investora nebo příjemce tohoto sdělení.

Tyto informace nezakládají fiduciární vztah a nejsou radou ze strany Safecap nebo Econoday, a proto na ně nelze spoléhat jako na tvrzení o tom, že nějaká konkrétní transakce mohla být nebo může být uskutečněna za stanovenou cenu. Tyto informace nejsou reklamou na cenné papíry. Názory vyjádřené v tomto dokumentu se mohou lišit nebo mohou být v rozporu s názory vyjádřenými jinými subjekty Safecap, Econoday nebo jejich poboček v důsledku používání různých předpokladů a kritérií. Veškeré takovéto informace a názory se mohou měnit bez předchozího upozornění a ani Safecap ani Econoday či jakákoliv z jejich poboček nemají povinnost aktualizovat informace obsažené v tomto dokumentu. Finanční nástroje zde popsané nemusí splňovat podmínky pro to, aby se prodávaly ve všech státech a jurisdikcích nebo aby se prodávaly určitým kategoriím investorů.

Konflikty zájmů: Safecap má komplexně zpracované zásady řešení konfliktu zájmů se svými klienty stejně jako zásady férového jednání se zákazníky, včetně nabídky nejlepší exekuce pokynů pro vaše obchodování. Měli byste mít na paměti, že Safecap může být vaší protistranou při vašem obchodování CFD, a proto pokud budete mít zisky nebo ztráty, Safecap může podobně utrpět ztráty nebo si připsat zisky.

Obchodování s CFD je rizikové a mohlo by se stát, že při něm utrpíte ztrátu svého vkladu, obchodujte prosím s rozvahou. Přečtěte si Poučení o riziku.