Data expirace CFD

Obchodování s CFD je rizikové a mohlo by se stát, že při něm utrpíte ztrátu svého vkladu, obchodujte prosím s rozvahou. Přečtěte si Poučení o riziku.

Nástroje CFD se přerolují ve dnech expirace podle tabulky níže.

Vezměte prosím na vědomí:

  • Pozice, které se otevírají ve 21.00 času GMT (22:00 GMT) v datum expirace, budou upraveny formou stržení nebo přičtení platby za swap, která bude odrážet rozdíl v ceně mezi expirujícími a novými kontrakty.
  • Klienti, kteří si nepřejí rollover CFD, mohou uzavřít své pozice CFD před datem expirace.
  • V nových kontraktových obchodech za vyšší cenu, než je cena exspirujícího kontraktu, bude dlouhá pozice (long) zatížena negativní úpravou rolloveru a krátká pozice (sell) bude zatížena pozitivní úpravou rolloveru. Pokud se bude nový kontrakt obchodovat za nižší cenu než exspirující kontrakt, dlouhá pozice (buy) bude zatížena pozitivní úpravou rolloveru a krátká pozice (sell) bude zatížena negativní úpravou rolloveru.
  • Veškeré aktuální čekající pokyn/pokyny (tj. Stop Loss, Take Profit, Entry Stop nebo Entry Limit) zadané u nástroje budou uzpůsobeny tak, aby symetricky (ekvivalentně) odrážely cenové rozdíly mezi exspirujícím kontraktem a novým kontraktem.
Příští data expirace CFD jsou následující:
InstrumentRollover Date
TNOTE1002/03/2018
TECH10009/03/2018
Spain3509/03/2018
MSCITaiwan23/03/2018
JAPAN22502/03/2018
PLATINUM30/03/2018
USA50009/03/2018
UK10009/03/2018
Poland2009/03/2018
Amsterdam2509/03/2018
Germany3009/03/2018
Norway2509/03/2018
USA3009/03/2018
HeatingOil23/03/2018
BTCFutures29/03/2018
Greece2009/03/2018
VIXX16/03/2018
HongKong4523/03/2018
TBOND3002/03/2018
Italy4009/03/2018
Europe5009/03/2018
USA200009/03/2018
DollarIndex16/03/2018
BrentOil23/03/2018
China5023/03/2018
Moscow5009/03/2018
Palladium02/03/2018
France4009/03/2018
JPN10yBond09/03/2018
Swiss2009/03/2018
NaturalGas23/03/2018
Australia20009/03/2018
Oil16/03/2018
Sweden3009/03/2018
GER10YBond02/03/2018
India5023/03/2018
Gilt10Y23/03/2018
SAfrica4009/03/2018
Pokud by byla likvidita starého CFD kontraktu příliš malá, Safecap má dle svého vlastního uvážení právo uskutečnit rollover dříve, než bylo stanoveno.

Cenový rozdíl mezi cenou exspirujícího kontraktu Futures s vaším původním pokynem CFD ke dni exspirace a cenou nového kontraktu Futures (po rolloveru) s vaším pokynem CFD (což je příští cena Future vztahující se k výše uvedenému) bude zaúčtován jako debet/kredit na vašem účtu formou denních swapů nebo tím, že se provede negativní/pozitivní úprava vašeho Účtu, podle velikosti vašeho pokynu.