Главни макроикономически показатели

Макроикономическите показатели са статистически данни, изразяващи състоянието на дадена държава в конкретни области на икономиката (промишленост, трудов пазар, търговски баланс и т.н.). Обнародват се редовно в определен срок от правителствените агенции и от частния сектор.

Данни с главни фундаментални съобщения и събития ще намерите в икономическия календар на сървъра Markets.com. Ако тези показатели се използват правилно, те могат да бъдат много ценен източник на информация за всеки един трейдър с валути.

В действителност тези статистики помагат на трейдърите да следят икономическото темпо. Поради това не е чудно, че са следени от почти всички, които търгуват на финансовите пазари. След публикуване на показателите ние ставаме свидетели на волатилните движения на пазара. Важността на показателя определя степента на волатилност. Поради това е от значение да разбираме, кой показател е важен и какво означава.

 • Обявяване на лихвените проценти

  Най-важна роля в движението на валутните курсове на валутния пазар играят лихвените проценти. Поради това най-влиятелните играчи са централните банки, които определят тези проценти. Лихвените проценти диктуват накъде ще текат инвестиции. Тъй като валутата представлява икономиката на дадена държава, разликите в лихвените проценти имат винаги относително отражение върху конкретната валута по отношение на друга валута. Когато централната банка промени лихвения процент тя предизвиква на пазара с валутни двойки движения и волатилност. Правилната прогноза на действията на централните банки при търгуването с валута на форекс пазара може да увеличи шансовете на трейдъра за доходна сделка.

 • Брутен вътрешен продукт (GDP, български БВП)

  БВП е най-широката мярка за икономиката на страната и представлява цялостната пазарна стойност на стоките и услугите, произведени и предоставени от дадена държава в дадена година. Тъй като самата стойност на БВП се счита за предоставян със закъснение показател, повечето трейдъри следят две бюлетини, издавани няколко месеца преди обявяването на финалните стойности на БВП, а именно: "advance report" и "preliminary report". Съществените разлики в посочванитн в тези бюлетини стойности могат да причинят значителна волатилност.

 • Индекс на потребителските цени

  Индексът на потребителските цени (CPI) е вероятно най-важният измерител на инфлацията. Означава промените в нивото на цените на дребно на основните стоки във фиксирана кошница от стока. Инфлацията е пряко свързана с покупателната сила на валутата в рамките на собствените граници и влияе върху позицията й на международните пазари. Ако икономическата ситуация се развива при нормални условия, увеличението на индекса СРІ може да води до увеличаване на основните лихвени проценти. Това от своя страна води до нарастване на атрактивността на дадена валута.

 • Показатели за заетостта

  Показателите за заетостта отразяват цялостното здраве на икономиката или търговските цикли. За да разберем функционирането на икономиката е важно да знаем, колко работни места се създават или прекратяват, какъв процент работна сила работи активно и колко хора подават молби за изплащане на помощ при безработица. За измерването на инфлацията е важно да се следи бързината на растежа на работните заплати.

 • Търговия на дребно

  Показателят "търговия на дребно" се обявява всеки месец и е важен за трейдъра на валутния пазар поради това, че предоставя информация за общия размер на разходите на потребителите и успешността на трейдърите на дребно. Бюлетината е полезна най-вече като своевременен показател на общите образци на разходите на потребителите, коригирани със сезонните въздействия. Може да се използва за прогнозиране на по-важни, по-късно обявявани показатели и за оценка на непосредствената тенденция на дадена икономика.

 • Платежен баланс

  Платежният баланс представлява съотношението между получените от чужбина плащания и плащанията към чужбина. С други думи показва цялостната операция в чужбина, търговския баланс, баланса между вноса и износа или трансферираните плащания. Ако получените плащания превишават плащанията към други държави и международни организации, платежният баланс е положителен. Излишъкът е популярен фактор на прогнозата на растежа на националната валута.

 • Данъчна и валутна политика

  Стабилизацията на икономиката (напр. пълна заетост, управление на инфлацията и балансиран платежен баланс) е една от целите, които правителствата се опитват да постигнат чрез бюджетната и валутна политика. Бюджетната политика касае данъците и разходите, а валутната – финансовите пазари и предлагането на кредити, пари и други финансови активи.

Заключение:Налице са редица икономически показатели и още повече частни бюлетини, които могат да се използват за оценка на фундаменталните аспекти на валутната търговия. Само един преглед на цифрите обаче е недостатъчен. Важно е да знаете, какво означават и какво влияние биха могли да окажат върху икономиката на държавата.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ЗА ВИСОКОРИСКОВА ИНВЕСТИЦИЯ. Търговията с валути (Форекс) и Договори за разликата (ДЗР) е високорисково, спекулативно и неподходящо за всички инвеститори. Може да изгубите част или цялата си инвестиция, за това не трябва да спекулирате с капитал, чиято загуба не може да си позволите. Трябва да се запознаете с всички рискове, свързани с търговията на маржин. Моля кликнете тук за пълния текст. Markets.com се експлоатира от Safecap Investments Ltd, компания за финансови услуги, упълномощена и регулирана от Кипърската комисия по ценните книжа и борсите (CySEC) под лиценз № 092/08 и от Съвета по финансови услуги (FSB) в Южна Африка като упълномощен доставчик на финансови услуги (FSP) под FSP № 43906. Адрес на седалището на Safecap Investments Ltd.: 6-ти етаж Kafkasou 9, Aglantzia, PO Box 26522 CY 2112, Никозия, Кипър.

Забранена юрисдикция: не откриваме сметки за жителите на някои държави, включително Япония, Канада и САЩ. За повече информация, моля, вижте нашите условия.